Ελαστογραφία Μαστού

 

 

Αποτελεί νέα απεικονιστική μέθοδο συμπληρωματική στην διαγνωστική προσέγγιση των ογκιδίων του μαστού, που προσφέρει συμπληρωματικά σε κάθε υπερηχογραφική εξέταση μαστού.

Πρόκειται για νέα τεχνική στην υπερηχογραφία που πραγματοποιείται με άσκηση ήπιας πίεσης κατά την διάρκεια του υπερηχογραφήματος, όταν απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση υπάρχοντος ευρήματος.

Παράγονται εικόνες των αλλοιώσεων και βλαβών με σκοπό την χρωματική χαρτογράφηση της ελαστικότητας τους καθώς και την ποσοτική εκτίμηση αυτής.

Με βάση την γνώση ότι ο καρκίνος του μαστού εμφανίζει συνήθως αυξημένη σκληρότητα, η μέθοδος μπορεί να δώσει αναγκαίες πληροφορίες, που θα μας βοηθήσουν στην επιλογή των περιπτώσεων που χρήζουν περαιτέρω ελέγχου δια βιοψίας.

 

LOGO

Η ΔΕΛΤΑ ΨΗΦΙΑΚΗ  δημιουργήθηκε από ομάδα ιατρών με μακροχρόνια εμπειρία στην Ογκολογική Απεικόνιση.

Επικοινωνία

LOGO

 

Λαοδικείας 9 και Μιχαλακοπούλου 84,
Αθήνα, 115 28

T (+30) 210 - 7780210

F (+30) 210 - 7780210

ΠΩΣ ΝΑ ΕΡΘΕΤΕ